XS
SM
MD
LG
XL
{alanbaslik}
AKINSOFT | METSA BİLİŞİM 0212 210 65 15

Genel Muhasebe Çözümlerimiz

Wolvox Genel Muhasebe


GENEL ÖZELLİKLER


* MSSQL ve Firebird veritabanı desteğinden faydalanabilir,

* MDI Teknolojisi ile aynı anda birden fazla pencere açma ve istenilen pencerede işlem yapabilir,

* Özelleştirilebilir makro tanımları ve kullanıcı tanımlı kısayol destekleri ile hızlı erişim sağlayabilir,

* Kullanıcıya özgü menü oluşturabilir,

* Dövizli muhasebe özelliğinden faydalanarak dövizle yaptığınız hareketleri raporlayabilir,

* Ön muhasebe, demirbaş ve insan kaynakları programlarından genel muhasebeye otomatik fiş oluşturabilir, beyanname programında ise oluşturduğunuz fişlerden ilgili beyannamelerin hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.


FİŞ İŞLEMLERİ


* Açılış, tahsil, tediye, mahsup ve kapanış fişlerinizi oluşturabilir, açılış ve kapanış fişlerinizi geçmiş ve gelecek yıllardan otomatik aktarabilir,

* Fiş girişleri esnasında hesap bakiyelerini, KDV bakiyelerini, muhtasar beyanname için ödeme detay bilgilerini kaydedebilir,

* Fiş girişlerinde döviz birimi seçerek hareketlere özel kur girişi yapabilir,

* Fiş girişleri esnasında otomatik KDV ayırma özelliğinden faydalanabilir,

* Fiş hareket satırlarını kopyalayarak fiş girişini hızlandırabilir,

* Fiş tipi kaydı oluşturarak oluşturduğunuz fiş tiplerine kayıt girebilir,

* Oluşturduğunuz fişleri kopyalayabilir, farklı firmalar arası fiş kopyalama özelliğinden faydalanabilir,

* Fiş sıralama özelliği sayesinde fişlerinizi sıralayabilir,

* Fişlerinizi tek tek veya toplu olarak yazdırabilir,

* Fişlerinizi günlük olarak veya manuel seçim yaparak birleştirebilirsiniz.


HESAP PLANI


* Tek düzen hesap planında yer alan hesap kodlarını otomatik olarak yükleyebilir,

* Manuel olarak alt hesap tanımlaması yapabilir,

* M.S. Ecel veritabanından hesap planı transferi yapabilir,

* Farklı hesaplar arası aktarım yapabilir,

* Oluşturduğunuz alt hesaplara ait BA/BS tanımlamalarını seri bir şekilde kaydedebilirsiniz.


TANIMLAMALAR


* KDV tanımlama işlemlerini ve KDV kısayol belirleme işlemlerini gerçekleştirebilir,

* Açıklama tanımları girerek fişler üzerine seri bir şekilde açıklama atayabilir,

* BA/BS formunda kullanmak için firma tanımlamaları oluşturabilir veya MS Excel veritabanından transfer edebilir,

* Hızlı fiş tanımlamaları oluşturarak oluşturduğunuz tanımlamalardan seri bir şekilde fiş kaydı oluşturabilirsiniz.


DÖNEM SONU İŞLEMLERİ


* KDV tahakkuku,

* Hesapların yansıtılması 7/A,

* Hesapların yansıtılması 7/B,

* Maliyet hesaplamaları,

* Kar/Zarar hesaplamaları,

* Virman hesabına aktarım işlemleri,

* Kapanış fişi oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.


DEFTERLER


* Yevmiye defteri yazdırabilir, dilerseniz defter numarası vermek için boş defter yazdırabilir,

* Yevmiye defteri yazdırma esnasında detay hesapları, satır açıklamalarını ve borç/alacak bakiyesini, fiş açıklamalarını gizleyebilir,

* Yevmiye madde numaralarını yeniden oluşturabilir,

* Yevmiye defteri yazdırırken satırlar üzerinde renklendirme ve sayfa numarası gösterebilir,

* Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırabilir, dilerseniz hesap hareketlerini MS Excel veritabanına transfer edebilir,

* Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırırken fiş numarasını, fiş bakiyesini, fiş açıklamalarını gizleyebilir,

* Dilerseniz devir hesaplamalarını dahil edebilir,

* Rapor yazdırmak için dip not girişi yapabilirsiniz.


MİZAN/RAPORLAR


* Aylık ve kesin mizan yazdırabilir,

* Aylık ve kesin mizanı dilerseniz döviz birimi seçerek ayrıca alabilir,

* Aylık ve kesin mizan yazdırma esnasında özel fiş tanımlarını ve kapanış fişlerini hesaplamaya dahil edebilir,

* Tutar bakiyesi olmayan hesapları gizleyebilir,

* Detay hesapları 5 alt basamağa kadar gizleyebilir,

* İndirilecek KDV listesi yazdırabilirsiniz.


MALİ TABLOLAR


* Özet ve ayrıntılı gelir tablosu,

* Özet ve ayrıntılı bilanço,

* Satışların maliyeti,

* Önceki dönem bilgileri,

* Dövizli mali tabloları alabilirsiniz.


BÜTÇE


* Gelir ve gider bütçesi planlayabilir,

* Planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçeyi kıyaslayabilir,

* Bütçe analizi alabilir, grafiksel olarak gerçekleşen bütçe ile planlanan bütçe oranlarını görüntüleyebilirsiniz.


DİĞER İŞLEMLER


* Serbest meslek makbuzu düzenleyebilir, makbuz düzenlemek için gerekli olan sabit kesintileri tanımlayabilir,

* Serbest meslek makbuzlarını muhtasar beyannameye entegre edebilir,

* Kira ödemelerinizi tanımlayarak ödemeleri takip edebilir, muhtasar beyanname entegrasyonunu sağlayabilir,

* Serbest meslek makbuzu ve kira ödemelerinizin fiş kayıtlarını programın otomatik oluşturmasını sağlayabilir,

* Kullanmak istediğiniz döviz birimlerini tanımlayarak günlük kur girişi gerçekleştirebilirsiniz.